การแสดงตนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ เปิดอ่าน 516 ครั้ง


การแสดงตนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ออกให้บริการการแสดงตนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 31 ต.ค. 2559 13:17 น.