โครงการปลูกดอกดาวเรือง เปิดอ่าน 342 ครั้ง


โครงการปลูกดอกดาวเรือง

      นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปลูกดอกดาวเรือง ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยมีนายสมนึก ชัยศรี ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ นายก อบต.ในเขต อ.รัตนบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน รร.บ้านไผ่ วันครู ๒๕๐๓ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ และประชาชนตำบลไผ่ ตามโครงการปลูกต้นดาวเรืองถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอก บานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ต.ค.๖๐)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ประธานกล่าวเปิด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ร่วมถ่ายรูปก่อนเริ่มปลูก

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ประธานเริ่มปลูก

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ประชาชนร่วมกันปลูก

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ร่วมด้วยช่วยกันปลูก

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 21 ส.ค. 2560 09:47 น.