ประชาสัมพันธ์การโอนเงินอุดหนุนเด้กแรกเกิด เปิดอ่าน 37 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์การโอนเงินอุดหนุนเด้กแรกเกิด

       องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แจ้งข่าวจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตั้งแต่เดือน เม.ย. – มิ.ย. 61 เฉพาะกรณีผู้ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม แล้ว ตามแบบ ดร02 ส่วนที่1 ดังนี้ 1. บัญชีพร้อมเพย์ จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 22 มิ.ย.61 2. บัญชีธนาคารทั่วไปจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 25 มิ.ย.61 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 02 306 8694 , 02 306 8697-8 , 08 1883 3520 (ในวัน และเวลาราชการ) จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 21 มิ.ย. 2561 10:30 น.