เครื่องจักสานชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องจักสาน
รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น กระเป๋า ตะกร้า งานฝีมือต่างๆ
ราคา (บาท) : -
ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้าน หมู่9
ข้อมูลติดต่อ : กลุ่มแม่บ้านจักสานหมู่ 9