แจ้งลบกระทู้นี้ แจ้งลบกระทู้นี้

ขอเชิญสมัครอบรม “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างชลประท เปิดอ่าน 1007 ครั้ง


      โครงการอบรม : การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
จัดโดย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ระหว่างวันที่ : วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 (3วัน)
สถานที่จัดอบรม : ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
วิทยากร : นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) อดีตหัวหน้าส่วนโยธา อบต. , อดีตวิศวกร สตง.
เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย
ช่างอ่าง นายธราเทพ ทองเบ้า หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ค่าลงทะเบียน
> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ลดเหลือ 2,800 บาท
(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)
> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 4,500 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ลดเหลือ 4,000 บาท
> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง
หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดเนื้อหาการอบรม
วันที่ 1
-การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน ภาพรวมของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน
-ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างชลประทาน รายละเอียด ข้อมูล และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางแบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานชลประทาน
-ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2
-หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และรายละเอียด การถอดแบบ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน การถอดแบบคำนวณปริมาณงานและการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
-ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
-บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการ คำนวณราคา ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่า
-ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางอัตราราคางาน ปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
-ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน
วันที่ 3
-ข้อมูลส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ ตารางอัตราราคางานดิน
ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา ตารางคำนวณราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่อง ยก อัตราราคางานปลูกหญ้า
-การใช้ ตาราง FACTOR F สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
การจัดทำสรุปราคากลางงานชลประทานระเบียบที่เกี่ยวข้องการใช้ Window Properties ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุและการกำหนดสเกลให้กับวิวพอร์ท
การใช้ Line Weight ควบคุมความหนาของเส้นในการเขียนและพิมพ์แบบแปลน (การตั้งเบอร์ปากกา
การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้างวิวพอร์ทและการกำหนดสเกลวิวพอร์ท


สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.yotathai.com/irrigation-cost.html

โดย : yotathaicenter 171.4.248.171 เมื่อ : 20 เม.ย. 2558 13:13 น.ความคิดเห็น    ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น


ร่วมแสดงความคิดเห็น

บันทึกข้อความ :


ลงชื่อ :    อีเมล์ :

กรอกตัวเลขที่ปรากฏ: