แจ้งลบกระทู้นี้ แจ้งลบกระทู้นี้

ขอเชิญสมัครอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง เปิดอ่าน 990 ครั้ง


      โครงการอบรม :หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K
จัดโดย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ระหว่างวันที่ : 17 – 19 มิถุนายน 2558
สถานที่จัดอบรม :ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
วิทยากร : ช่างถึก นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย
อาจารย์วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค่าลงทะเบียน
> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ลดเหลือ 2,800 บาท
(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 4,500 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ลดเหลือ 4,000 บาท
> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง
หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

เนื้อหาการอบรม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
การจัดทำสัญญา, แบบปรับราคาได้ (ค่า K)/แนวทางและปัญหาในการคำนวณค่า K

สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย) หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://training.yotathai.com/con-k.html

โดย : yotathaicenter 171.4.248.171 เมื่อ : 20 เม.ย. 2558 13:14 น.ความคิดเห็น    ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น


ร่วมแสดงความคิดเห็น

บันทึกข้อความ :


ลงชื่อ :    อีเมล์ :

กรอกตัวเลขที่ปรากฏ: